Bakker – dozrávárna a sklad banánů

Klimakom reference Continental

Společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. se spolupodílela na vybudování nového chlazeného skladu ovoce, dozrávárny banánů a distribučního centra firmy Bakker. Sklady a kanceláře s plochou více než 8.000 metrů čtverečních se nacházejí v CTParku Divišov a slouží pro dodávky čerstvého ovoce pro obchodní řetězce v celé České republice. Společnost Bakker Barendrecht, založená v roce 1930, je jedním z předních holandských dodavatelů čerstvého ovoce a zeleniny. Jenom v Holandsku expedují denně 2.000 tun čerstvého ovoce.

Na základě výběru v neveřejné soutěži firma KLIMAKOM realizovala:

  • projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci: technologické chlazení, vzduchotechnika, topení, a měření a regulace,
  • dodávku a montáž: technologické chlazení, vzduchotechnika, topení, klimatizace, měření a regulace, rozvody zemního plynu.

Technologické chlazení je rozděleno na dva celky: sklad +2°C a na sklad a boxy dozrávání +12°C. Pro chlazený sklad +2°C slouží systém nepřímého technologického chlazení s 1ks chladící jednotky o chladícím výkonu 470kW umístěné ve strojovně chlazení. Chladící jednotka používá ekologické chladivo R717 NH3 čpavek. Odvod tepla z kondenzátoru zajišťuje okruh adiabatického chladiče umístěného na střeše strojovny. Odpadní teplo je využito pro ohřev vzduchu ve vzt jednotkách. Teplotní spád chladiva je -8/-3°C, médiem je ekologická nemrznoucí směs propylenglykolu, která je pomocí oběhového čerpadla a rozvodů chladu dopravena do 12ks horizontálních chladičů umístěných nad paletovými místy.Pro chlazený sklad +12°C a prostor dozrávání slouží systém nepřímého technologického chlazení s 1ks chladící jednotky o chladícím výkonu 850kW umístěné ve strojovně chlazení. Chladící jednotka používá ekologické chladivo R717 NH3 čpavek. Odvod tepla z kondenzátoru zajišťuje okruh adiabatického chladiče umístěného na střeše strojovny, médiem je nemrznoucí směs. Pro zimní provoz je navrženo volné chlazení (freecooling) pomocí deskového výměníku.

Teplotní spád chladiva je +7/+2°C, médiem je ekologická nemrznoucí směs propylenglykolu která je pomocí oběhového čerpadla a rozvodů chladu dopravena do 14ks horizontálních chladičů umístěných nad paletovými místy.

Větrání a vytápění prostor skladů, přívod čerstvého a odvod znehodnoceného vzduchu a dostatečné odvětrání ethylenu z prostor dozrávacích boxů zajišťují 2 vzduchotechnické jednotky se vzduchovými výkony 10.600m3/h a 25.000m3/h. Jednotky mají vodní a elektrický ohřev. Rotační rekuperační komora je navržena pro zpětné získávání tepla v zimním období a také slouží pro zpětné získávání chladícího výkonu v letním období. Přívod i odvod vzduchu je realizován VZT čtyřhranným a kruhovým SPIRO potrubím. Distribuce přívodního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu zajišťují vyústky.

Pro měření a regulaci technologických zařízení je navržen řídící systém Amit. Řídící systém zpracovává signály snímačů teplot, tlaků a dalších veličin a podle zadaného programu ovládá akční členy. Součástí řídícího systému je i datové rozhraní pro připojení nadřazeného systému a počítače s vizualizačním softwarem.

Základní údaje o zakázce:

Investor /
BAKKER, s.r.o.
Projektant /
KLIMAKOM, spol. s r.o.
Generální dodavatel /
CTP Invest, spol. s r.o.
Realizace /
08/2013 – 03/2014
Realizované porofese /
vzduchotechnika, chlazení, topení, klimatizace, měření a regulace, rozvody plynu
Adresa /
Divišov
Rozpočet /
30-35 mil. CZK

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 547 242 060
Telefon+420 733 126 761

Nebo nám napište

Emailklimakom@klimakom.cz
Emailsuchanek@klimakom.cz
Emailreklamace@klimakom.cz