Certifikáty

Quality Management System
Společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. má od roku 2009 zavedený a udržovaný systém managementu kvality ISO 9001:2008, který je považovaný za mezinárodní podnikový standart v oblasti řízení kvality. Systém managementu kvality je plně dokumentovaný, s integrovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování. Systém managementu kvality je pravidelně prověřován nezávislým certifikačním orgánem, společností United Registrar of Systems Czech.
Tento systém poskytuje zákazníkům jistotu, že společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. je schopná trvale poskytovat produkty a služby ve vysoké kvalitě.
 Certifikát ISO 9001:2008
Autorizace, oprávnění
Na základě úspěšně složené zkoušky uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) autorizaci, která je nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Zde uvádíme autorizace zaměstnanců KLIMAKOM, spol. s r.o.
Ing. Josef Bahr, PhD.
ČKAIT- Autorizovaný inženýr, obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
SKSI – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Vykurovacie a klimatizačné zariadenia
Ing. Eduard Křivánek, PhD.
ČKAIT- Autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
Ing. Aleš Menc
ČKAIT- Autorizovaný inženýr, obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
Ing. Ivona Mencová
ČKAIT- Autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
Ing. Vojtěch Zubíček
ČKAIT- Autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika
SKSI -Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Vykurovacie a klimatizačné zariadenia
ostatní oprávnění
Ing. Josef Bahr, PhD.
Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)