Certifikáty

Certifikáty

Quality Management System

Společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. má od roku 2018 zavedený a udržovaný systém managementu kvality ISO 9001:2015, který je považovaný za mezinárodní podnikový standart v oblasti řízení kvality. Systém managementu kvality je plně dokumentovaný, s integrovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování. V kětnu 2019 zavedla naše společnost systém environmentální ochrany ISO 14001:2015. Systém managementu kvality je pravidelně prověřován nezávislým certifikačním orgánem, společností United Registrar of Systems Czech.

Tento systém poskytuje zákazníkům jistotu, že společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. je schopná trvale poskytovat produkty a služby ve vysoké kvalitě.

Autorizace, oprávnění

Na základě úspěšně složené zkoušky uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) autorizaci, která je nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Zde uvádíme autorizace zaměstnanců KLIMAKOM, spol. s r.o.

Ing. Josef Bahr, PhD.

Ing. Eduard Křivánek, PhD.

pdf

ČKAIT- autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika

Ing. Aleš Menc

Ing. Ivona Mencová

pdf

ČKAIT- autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika

Ing. Vojtěch Zubíček

Ostatní oprávnění

Ing. Josef Bahr, PhD.

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 547 242 060
Telefon+420 733 126 761

Nebo nám napište

Emailklimakom@klimakom.cz
Emailsuchanek@klimakom.cz
Emailreklamace@klimakom.cz