Historie – milníky společnosti KLIMAKOM

Společnost KLIMAKOM působí na trhu více jak 17 let. Níže jsou uvedeny významné události v její historii.

2012 úspěšná re-certifikace systému kvality ISO 2001:2009
2011

 

změny ve vlastnické struktuře a statutárních orgánech společnosti

zřízení realizační pobočky v Ostravě

2010

 

získání osvědčení o akreditaci pro technická měření v oblasti mikroklimatu a vzduchotechniky, rozšíření činnosti o vizualizace a tvorbu modelů

KLIMAKOM, SK s.r.o. přestává být dceřinou společností, ale sesterskou společností

2009

 

získání certifikátu systému kvality ISO 2001:2009
založení samostatného střediska Laboratoř technických měřenízaložení sesterské společnosti KLIMAKOM ENERGY, a.s. působící v oblasti obnovitelných zdrojů energie
2007

 

rozšíření projekční činnosti o projektování měření a regulace včetně softwarových prací

založení realizačního střediska chlazení

2006 založení realizačního střediska měření a regulace
2005 založení střediska simulací mikroklimatu a proudění vzduchu
2004

 

založení samostatného střediska servisu

rozšíření projekční činnosti o profesi chlazení

2002 založení dceřiné společnosti KLIMAKOM, SK s.r.o. na Slovensku jako projekční a realizační organizace
2001

 

založení společnosti KLIMAKOM, spol. s r.o., jako projekční a realizační organizace v oblasti vzduchotechniky