Služby

Klimakom klimatizace

Průmyslové chlazení

Počínaje poradenskou činností při návrhu, popřípadě rekonstrukci systému, zpracováním numerické simulace systémů TZB, vypracováním projektové dokumentace všech stupňů, kompletní dodávkou a montáží zařízení, uvedením do provozu spojeným se zaregulováním a komplexním vyzkoušením, konče pravidelným nebo jednorázovým servisem a údržbou zařízení, včetně rychlých zásahů.

Klimakom průmyslová vzduchotechnika

Průmyslová vzduchotechnika

Kolektiv projektantů má dlouholeté zkušenosti v projekčních činnostech na akcích menšího i většího rozsahů v celém spektru oblastí, od nemocničních objektů s náročnými požadavky na kvalitu interního mikroklimatu, přes obchodní centra, administrativní komplexy, bankovní domy, budovy státní správy až po výrobní a průmyslové objekty. Projekční činnost je zastřešena autorizací dle ČKAIT vlastními pracovníky.

Klimakom služby klimatizace

Klimatizace

Zkušený tým úseku Realizace zajišťuje dodávky systémů vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, vytápění, měření a regulace dle již vypracovaných projektových podkladů. Zajišťujeme kompletní dodávku jednotlivých součástí systémů TZB montáž zařízení uvedením do provozu spojené se zaregulováním a komplexním vyzkoušením systémů zaškolení obsuhy jednotlivých zařízení.

Čisté prostory pro průmysl

Čisté prostory pro průmysl

Technici střediska Servis velice úzce spolupracují s realizační složkou naší společnosti. Působnost střediska Servis firmy začíná již při realizaci jednotlivých zakázek počínaje seřízením, uvedením jednotlivých zařízení do provozu. Hlavní náplní činnosti střediska Servis je řešení záručního a pozáručního servisu systémů, a pravidelná údržba soustav TZB. Samozřejmostí je využití vlastních a sond s špičkových měřících zařízení, přístrojů pravidelnou kalibrací.

Termická měření a simulace proudění vzduchu

Termická měření a simulace proudění vzduchu

KLIMAKOM, spol. s r.o. nabízí snímání termokamerou, které patří v současné době k jedné z nejmodernějších metod snímání teplotních polí.

Klimakom certifikát vytápění

Vytápění

Společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. má od roku 2009 zavedený a udržovaný systém managementu kvality ISO 9001:2008, který je považovaný za mezinárodní podnikový standart v oblasti řízení kvality. Systém managementu kvality je plně dokumentovaný, s integrovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování. Systém managementu kvality je pravidelně prověřován nezávislým certifikačním orgánem, společností United Registrar of Systems Czech.

Čisté prostory pro průmysl

Servis

Technici střediska Servis velice úzce spolupracují s realizační složkou naší společnosti. Působnost střediska Servis firmy začíná již při realizaci jednotlivých zakázek počínaje seřízením, uvedením jednotlivých zařízení do provozu. Hlavní náplní činnosti střediska Servis je řešení záručního a pozáručního servisu systémů, a pravidelná údržba soustav TZB. Samozřejmostí je využití vlastních a sond s špičkových měřících zařízení, přístrojů pravidelnou kalibrací.

Termická měření a simulace proudění vzduchu

Měření a regulace

KLIMAKOM, spol. s r.o. nabízí snímání termokamerou, které patří v současné době k jedné z nejmodernějších metod snímání teplotních polí.

Klimakom certifikát vytápění

Quality Management System

Společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. má od roku 2009 zavedený a udržovaný systém managementu kvality ISO 9001:2008, který je považovaný za mezinárodní podnikový standart v oblasti řízení kvality. Systém managementu kvality je plně dokumentovaný, s integrovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování. Systém managementu kvality je pravidelně prověřován nezávislým certifikačním orgánem, společností United Registrar of Systems Czech.

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 547 242 060
Telefon+420 733 126 761

Nebo nám napište

Emailklimakom@klimakom.cz
Emailsuchanek@klimakom.cz
Emailreklamace@klimakom.cz