dsc_7435

Průmyslové chlazení

Počínaje poradenskou činností při návrhu, popřípadě rekonstrukci
systému, zpracováním numerické simulace systémů TZB, vypracováním projektové dokumentace všech stupňů, kompletní dodávkou a montáží zařízení, uvedením do provozu spojeným se zaregulováním a komplexním vyzkoušením, konče pravidelným nebo jednorázovým servisem a údržbou zařízení, včetně rychlých zásahů.

cat2

Průmyslová vzduchotechnika

Kolektiv projektantů má dlouholeté zkušenosti v projekčních činnostech na akcích menšího i většího rozsahů v celém spektru oblastí, od nemocničních objektů s náročnými požadavky na kvalitu interního mikroklimatu, přes obchodní centra, administrativní komplexy, bankovní domy, budovy státní správy až po výrobní a průmyslové objekty. Projekční činnost je zastřešena autorizací dle ČKAIT vlastními pracovníky.

Lidl-strojovna

Klimatizace

Zkušený tým úseku Realizace zajišťuje dodávky systémů vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, vytápění, měření a regulace dle již vypracovaných projektových podkladů. Zajišťujeme kompletní dodávku jednotlivých součástí systémů TZB montáž zařízení uvedením do provozu spojené se zaregulováním a komplexním vyzkoušením systémů zaškolení obsuhy jednotlivých zařízení.

Technologie-web

Čisté prostory pro průmysl

Technici střediska Servis velice úzce spolupracují s realizační složkou naší společnosti. Působnost střediska Servis firmy začíná již při realizaci jednotlivých zakázek počínaje seřízením, uvedením jednotlivých zařízení do provozu. Hlavní náplní činnosti střediska Servis je řešení záručního a pozáručního servisu systémů, a pravidelná údržba soustav TZB. Samozřejmostí je využití vlastních a sond s špičkových měřících zařízení, přístrojů pravidelnou kalibrací.
fotolia_123757986

Termická měření a simulace proudění vzduchu

KLIMAKOM, spol. s r.o. nabízí snímání termokamerou, které patří v současné době k jedné z nejmodernějších metod snímání teplotních polí.

klimakom_cert_iso_9001_cz_2_

Vytápění

Společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. má od roku 2009 zavedený a udržovaný systém managementu kvality ISO 9001:2008, který je považovaný za mezinárodní podnikový standart v oblasti řízení kvality. Systém managementu kvality je plně dokumentovaný, s integrovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování. Systém managementu kvality je pravidelně prověřován nezávislým certifikačním orgánem, společností United Registrar of Systems Czech.

Technologie-web

Servis

Technici střediska Servis velice úzce spolupracují s realizační složkou naší společnosti. Působnost střediska Servis firmy začíná již při realizaci jednotlivých zakázek počínaje seřízením, uvedením jednotlivých zařízení do provozu. Hlavní náplní činnosti střediska Servis je řešení záručního a pozáručního servisu systémů, a pravidelná údržba soustav TZB. Samozřejmostí je využití vlastních a sond s špičkových měřících zařízení, přístrojů pravidelnou kalibrací.
fotolia_123757986

Měření a regulace

KLIMAKOM, spol. s r.o. nabízí v rámci svých komplexních řešení projektování a dodávky v oblasti měření a regulace.

klimakom_cert_iso_9001_cz_2_

Quality Management System

Společnost KLIMAKOM, spol. s r.o. má od roku 2009 zavedený a udržovaný systém managementu kvality ISO 9001:2008, který je považovaný za mezinárodní podnikový standart v oblasti řízení kvality. Systém managementu kvality je plně dokumentovaný, s integrovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování. Systém managementu kvality je pravidelně prověřován nezávislým certifikačním orgánem, společností United Registrar of Systems Czech.