CTPark Mladá Boleslav – MB 3 – Faurecia

Klimakom reference Continental

V průmyslové zóně CTPark Mladá Boleslav byla postavena novostavba výrobního závodu Faurecia, s celkovou plochou 25.915 m2. Faurecia patří mezi šest největších světových dodavatelů pro automobilový průmysl. Zabývá se designem a výrobou čtyř automobilových modulů – sedadel, součástí automobilových interiérů, předních částí karosérií a výfukových systémů. Do nového závodu se přesune výroba zadních dílů výfukových sestav pro zákazníka Škoda, těles katalyzátorů pro závody Toyota a ohýbaných trubek pro interní zákazníky.

Na základě výběru v neveřejné soutěži, firma KLIMAKOM realizovala:

  • výrobní dokumentace: vzduchotechnika, chlazení, topení, měření a regulace
  • dodávku a montáž: vzduchotechniky, chlazení, ústředního topení, měření a regulace.

Vzduchotechnika je rozdělena na část administrativa a výrobní hala. Větrání administrativy zabezpečují vzt jednotky, umístěny na střeše objektu. Je instalováno 4 ks rekuperačních vzt jednotek, o celkovém vzduchovém výkonu 37.400m3/h. Přiváděný vzduch je filtrován, rekuperován, ohříván/chlazen. Hala je větrána a teplovzdušně vytápěna pomocí 4ks přívodných sestavných rekuperačních, plynových vzt jednotek (celkem 200.000m3/h) s možností cirkulace. Odvod vzduchu je zajištěn pomocí technologického odsávání přes průmyslové filtrační jednotky. Pro zamezení požáru filtrů z jisker od svařování je na odtahovém potrubí umístěna technologie detekce a automatického zhášení.

Pro zajištění chlazení jsou instalovány 2ks blokových zdrojů chladu se vzduchem chlazeným kondenzátorem o chladícím výkonu 260kW, celkově 520kW. Primární okruh obsahuje suchý chladič pro freecooling. Sekundární okruh je rozdělený na 2 části: chlazení pro VZT jednotky a fancoily v administrativní časti (teplotní spád 6/14°C, 30% glykol) a technologické chlazení (teplotní spád 12/18°C, upravená voda).

Výrobní hala (+18°C) bude vytápěna pomocí vzduchotechnických jednotek. Hala Expedice (+5°C) bude vytápěna pomocí teplovzdušných plynových jednotek. Jako zdroj tepla pro teplovodní vytápění administrativy, potřebu tepla pro vzt jednotky a pro ohřev teplé vody (TUV) slouží teplovodní plynová kotelna výkonem 500kW. Teplotní spád 60/40°C s ekvitermní regulací.

Systém měřeni a regulace ovládá zařízení vzduchotechniky, chlazení a topení. Použitý řídicí systém zabezpečuje ekonomické využití technologických zařízení v závislosti na požadovaném čase provozu, teplotních podmínkách vnějších i vnitřních. Systém obsahuje 6ks rozvaděčů a centrální dispečink s vizualizací.

Firma KLIMAKOM provedla práce řádně a odborně, dle odsouhlaseného časového harmonogramu, ve výborné kvalitě a při dodržení předepsaných technologických postupů.

Základní údaje o zakázce:

Investor /
Faurecia
Projektant /
KLIMAKOM, spol. s r.o.
Generální dodavatel /
CTP Invest, spol. s r.o.
Realizace /
01/2013 – 05/2013
Realizované profese /
VZT, CHL, ÚT, MaR
Adresa /
Mladá Boleslav
Rozpočet /
50-60 milionu Kč

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 547 242 060
Telefon+420 733 126 761

Nebo nám napište

Emailklimakom@klimakom.cz
Emailsuchanek@klimakom.cz
Emailreklamace@klimakom.cz