CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny AV ČR

Klimakom reference Continental

CzechGlobe je nově vybudované vědecké centrum, které je součástí Akademie věd ČR. CzechGlobe je jedním z osmi úspěšných projektů Operačního programu VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) podporujících vznik Evropských center excelence financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu.

Cílem projektu CzechGlobe je zkoumat efekt globální změny. Vědecký výzkum se zde soustředí na tři základní směry působení globální změny – na atmosféru a klima, ekosystémy a socio-ekonomické systémy.

Na základě výběru v neveřejné soutěži firma KLIMAKOM realizovala:

  • realizační projektovou dokumentaci: chlazení, vytápění,
  • dodávku a montáž: chlazení, vytápění.

Na novostavbě objektu jsou instalovány dva systémy s variabilním průtokem chladiva (VRF), které slouží jako zdroj chladu a tepla (tepelné čerpadlo – vzduch/voda). Bivalentním zdrojem je elektrická energie.

Je instalován systém VRF City Multi série R2, výrobce Mitsubishi, umožňující současný provoz chlazení i topení Qchl=176kW, Qtop=170kW.

VRF systém sestává z venkovních jednotek s lokálními cirkulačními chladícími potrubními jednotkami umístěnými v jednotlivých obsluhovaných místnostech. Systém pracuje s ekologickým chladícím médiem R410A. Vnitřní jednotky jsou v kanálovém a nástěnném provedení. Ovládání chodu vnitřních jednotek je pomocí nástěnných drátových ovladačů, obsluha má možnost regulace teploty a výkonu ventilátoru.

Dodávka tepla a chladu pro VZT jednotky, podlahové vytápění a předehřev TUV je pomocí hydroboxů kde je tepelná energie z chladiva VRF systému předána do vody. Z důvodu provozní současnosti, požadavku na plynulou regulaci výkonu, souběhu vytápění a chlazení vybraných koncových spotřebičů a akumulaci tepelné energie je pro každý systém navržena dvojice akumulačních nádob.Firma KLIMAKOM provedla práce řádně a odborně, dle odsouhlaseného časového harmonogramu, ve výborné kvalitě, a při dodržení předepsaných technologických postupů.

Základní údaje o zakázce:

Investor /
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Projektant /
ATELIÉR – R, s.r.o.
Generální dodavatel /
Sdružení OHL – MORYS Výzkum změn klimatu
Realizace /
01/2013 – 06/2013
Realizované profese /
chlazení, topení
Adresa /
Brno
Rozpočet /
3-5 milionu Kč

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 547 242 060
Telefon+420 733 126 761

Nebo nám napište

Emailklimakom@klimakom.cz
Emailsuchanek@klimakom.cz
Emailreklamace@klimakom.cz