Rekonstrukce chlazení budovy H, JMP Brno

Klimakom reference Continental

Původní, již nevyhovující, řešení chlazení kanceláří objektu H v areálu firmy Jihomoravská plynárenská, a.s. bylo pomocí 3 ks plynových absorbčních chladicích jednotek, umístěných na střeše objektu. Od venkovních jednotek byl veden rozvod potrubí s nemrznoucí směsí do interiéru, kde byl pod stropem místností v 2.NP veden k vnitřním cirkulačním jednotkám typu GEA Fancoil.

Na základě výběru v neveřejné soutěži KLIMAKOM realizoval dodávku a montáž nové klimatizace na klíč, tj. včetně měření a regulace, odvodu kondenzátu, napojení elektro a stavebních prací.

Stávající absorbční jednotky spolu s potrubními trasami s nemrznoucí směsí byly demontovány a ekologicky zlikvidovány.

Jako nový zdroj chlazení pro kanceláře byl navržen systém VRV, který pracuje jako tepelné čerpadlo s funkcí chlazení (2x28kW), nebo vytápění (2×31,5kW) v přepínacím režimu. Systém není navržen tak, aby uměl současně topit i chladit. Systém je složen z venkovních jednotek, potrubních rozvodů chladiva a vnitřních jednotek. Ovládání systému je pomocí nástěnných ovladačů v jednotlivých místnostech a vzdáleně z nadřazeného systému MaR a areálové vizualizace.

Venkovní zařízení VRV systému typ PUHY P 500, výrobce Mitsubishi, je složeno ze dvou samostatných jednotek PUHY P250, které jsou umístěny na střeše, v místě původních chladicích jednotek na upravené ocelové konstrukci. Od venkovních jednotek je veden dvoutrubkový rozvod Cu potrubí chladiva R410A do interiéru. V interiéru je potrubní rozvod veden v trase původních rozvodů chlazení k vnitřním jednotkám. Cu potrubí je izolováno, součástí potrubí je vedení komunikačních kabelů mezi venkovními a vnitřními jednotkami.

Vnitřní jednotky v kancelářích (8ks) jsou podstropní s nástěnnými ovladači. Na schodišti jsou navrženy nástěnné jednotky (2ks) s nástěnnými ovladači. Součástí prací bylo i silové napojení a propojení komunikačními kabely a napojení na odvod kondenzátu.

Firma KLIMAKOM provedla práce řádně a odborně, dle odsouhlaseného časového harmonogramu, ve výborné kvalitě a při dodržení předepsaných technologických postupů.

Základní údaje o zakázce:

Investor /
Jihomoravská plynárenská, a.s
Projektant /
Atelier WIK, s.r.o
Generální dodavatel /
KLIMAKOM, spol. s r.o.
Realizace /
07/2013 – 08/2013
Realizované profese /
CHL, ZTI, ELE, MaR, stavba
Adresa /
Brno
Rozpočet /
1-3 milionu Kč

Jsme tu pro Vás

Telefon+420 547 242 060
Telefon+420 733 126 761

Nebo nám napište

Emailklimakom@klimakom.cz
Emailsuchanek@klimakom.cz
Emailreklamace@klimakom.cz